Определение Фенотипа антигены резус С,с, D,d Е,е, Kell

Определение Фенотипа антигены резус С,с, D,d  Е,е, Kell